shmpoombanner

خرید 120 هزار وجهی اوراق توسط بانک مرکزی

تیتر 20- با توجه به پیش بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، وضعیت عملیاتی بانک مرکزی در هفته جاری، قرارداد بازخرید بود. لذا این بانک عملیات بازار آزاد را در قالب قرارداد بازخرید به مبلغ 953.1 هزار ریال اجرا کرد.

با وجود کاهش تقاضا در عملیات بازار آزاد و افزایش موجودی عادی اعتبار در هفته گذشته، به نظر می رسد افزایش موجودی ریپو در بازار بین بانکی موثر بوده و نرخ سود بین بانکی اندکی افزایش یافته است. همچنین هفته گذشته دولت یک میلیارد و 588 میلیون تومان دیگر اوراق خود را فروخت و مجموع فروش در 7 مزایده را به 27.2 میلیارد تومان رساند.

با وجود کاهش 10 هزار میلیارد تومانی تقاضا در عملیات بازار آزاد و رسیدن به بیش از 110 همات و همچنین کاهش حدود 1.5 هزار تومانی موجودی عادی اعتبار در هفته گذشته، برخلاف هفته های گذشته، به نظر می رسد افزایش 3.8 افزایش یافته باشد. هزار میلیارد تومان در تراز رپو در بازار موثر است و نرخ سود بین بانکی نه تنها افزایش نیافت، بلکه با اندکی کاهش 0.02 واحد درصدی به 23.55 درصد رسید.

بانک مرکزی به عنوان بخشی از مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار آزاد را به صورت هفتگی و موردی انجام می دهد. موقعیت عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و به منظور کاهش نوسان نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، با انتشار اطلاعیه ای در سامانه بازار بین بانکی. . بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پس از اطلاعیه فوق می توانند جهت مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی در مدت زمان تعیین شده نسبت به ارسال سفارشات از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام نمایند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند از روز شنبه تا چهارشنبه با داشتن اوراق مالی دولت اسلامی و به‌صورت بازخرید از اعتبار عادی (با تضمین استقراض از بانک مرکزی بر اساس ضوابط تعیین‌شده) استفاده کنند. رعایت حداکثر نرخ سود (24 درصد) برای استفاده./پرشیا

Felipe Holmes

گیک تلویزیون متخصص رسانه های اجتماعی ایجاد کننده. نویسنده پرشور. نینجا سفر افراطی. کل کارآفرین معتاد به اینترنت

صرافی انتقال پول به ایران: راهی جدید برای انتقال وجه به ایران
راه حل های پیش روی چالش های معتبرترین سایت های شرط بندی
Discovering the World of Money Exchange in Port Coquitlam
راه حل های پیش روی چالش های معتبرترین سایت های شرط بندی
راه حل‌های پیشرو برای پیشگیری از چالش‌های بازی انفجار در معتبرترین سایت شرط بندی
Unveiling the Power of Emperor’s Vigor Tonic
تماس با ما